ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกเพื่อการศึกษา

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สื่อการสอน.Ppt

Check out this SlideShare Presentation:

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี

แม่สีวัตถุธาตุ(Pigmentary Primary)คือ แม่สีที่เกิดจากการผสมกันของวัตถุธาตุที่เกิดจากธรรมชาติได้จาก พืช สัตว์ แร่ธาตุต่าง ๆ
ประกอบด้วย
สีเหลือง
แดง
น้ำเงิน 
          ทั้ง 3 สี เป็นแม่สีขั้นที่ 1


               สี(Colour)โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ สีที่ได้จากธรรมชาติ และสีที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสีที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสีเป็นส่วนที่ช่วยให้สิ่งต่างๆ   ใน รูปวาดมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ หรือเหมือนจริงมากขึ้น และยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเขียนรูป สีที่เราพบเห็นกันอยู่ในธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเรา เรียกว่า สภาพสีธรรมชาติ

วงจรสีธรรมชาติ
            วงจรสีธรรมชาติ  มี 3 ขั้นตอน คือ
            1. สีขั้นที่ 1(Primary Colures)เรียกว่า แม่สี มี 3 สี คือ สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง
            2. สีขั้นที่ 2(Secondary Colures)เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1อย่างละเท่ากัน ได้สีใหม่ 3 สี คือ สีส้ม สีม่วง และสีเขียว 
            3.สีขั้นที่ 3(Tertiary coolers)เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1กับสีขั้นที่ 2ที่อยู่ติดกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีใหม่ 6 สี คือ สีส้มเหลือง สีส้มแดง สีม่วงแดง สีม่งน้ำเงิน สีเขียวน้ำเงินและสีเขียวเหลือง
 
 
 
 

MV "Too much so much very much" in At Ten

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554


ชื่อ                           :               นางสาวแสงเดือน บุญพยุง
อายุ                          :               25 ปี
ที่อยู่                         :           104 ม.7 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์                 :           082-2911318
E-mail              :           krupoope@gmail.com
วันเกิด                     :           31 มกราคม 2528           
ประวัติการศึกษา      :           ชั้นมัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย จบจาก  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
                                    ประกาศณียบัติวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี คณะบริหารธุรกิจ
                                                สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                                ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประวัติการทำงาน    :           ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
คติประจำใจ            :           คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้นะค่ะ